تعرفه و کد دستوری بسته های ویژه اینترنت همراه اول به مناسبت عید سعید فطر

بسته های ویژه اینترنت همراه اول به مناسبت عید سعید فطر طراحی و ارائه شده‌اند. این بسته‌ها قابل استفاده توسط دارندگان سیم‌کارت‌های اعتباری و دائمی است.

همراه اول در طرح بسته های ویژه اینترنت همراه اول ، بسته‌های متنوع اینترنت را برای استفاده مشترکین دائمی و اعتباری در فصل تابستان ارائه داده است.

بسته های ویژه اینترنت همراه اول از ۵ تیرماه لغایت ۳۱ شهریور ۹۶ قابل استفاده هستند. تعرفه و کد دستوری فعالسازی این بسته‌ها را در جدول زیر بخوانید:

کد دستوری بسته های ویژه اینترنت همراه اول
مدت اعتبار دائمی/ اعتباری حجم بسته مبلغ قابل پرداخت روش فعالسازی
روزانه هدیه شبانه
سی روزه  اعتباری ۲GB ۱۱,۵۰۰ تومان *۱۰۰*۲۳۶*۱۲۱#
اعتباری ۴GB ۱۴,۹۰۰ تومان *۱۰۰*۲۳۶*۱۲۲#
دائمی/ اعتباری ۵GB ۱۵,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲۳۶۷#
دائمی ۶GB ۱GB ۱۹,۹۰۰ تومان *۱۰۰*۲۳۶*۱۱۱#
اعتباری ۷GB ۱GB ۲۱,۹۰۰ تومان *۱۰۰*۲۳۶*۱۲۳#
دائمی/ اعتباری ۱۰GB ۲۴,۹۰۰ تومان *۱۰۰*۲۳۶۸#
دائمی ۱۵GB ۳۵,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲۳۶*۱۱۲#
دائمی ۲۵GB ۵۷,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲۳۶*۱۱۳#