برندگان قرعه‌کشی‌ها

برندگان قرعه‌کشی شماره ۸ (شهریور ۹۲)

قرعه‌کشی شماره ۸ در پایان شهریور ۹۲ انجام شد و سه نفر از مشتریان کارتی، برنده شارژ ۲۰۰۰ تومانی شدند. کد شارژ به تلفن و ایمیل این کاربران فرستاده شد: ۰۹۳۶***۱۸۳۸ ۰۹۳۹***۸۰۸۱ ۰۹۳۸***۱۳۸۱ برای شرکت در قرعه‌کشی باید هم ایمیل و هم شماره همراه خود را در هنگام خریدن شارژ درست و کامل وارد کنید. […]

برندگان قرعه‌کشی هفتگی شماره ۶

قرعه‌کشی شماره ۶ در تاریخ ۵ مرداد ۹۲ انجام شد و سه نفر از مشتریان کارتی، برنده شارژ ۲۰۰۰ تومانی شدند. کد شارژ به تلفن و ایمیل این کاربران فرستاده شد: ۰۹۳۶***۶۹۳۴ ۰۹۳۶***۶۲۳۱ ۰۹۳۶***۲۰۶۲ برای شرکت در قرعه‌کشی باید هم ایمیل و هم شماره همراه خود را در هنگام خریدن شارژ درست و کامل وارد […]

برندگان قرعه‌کشی هفتگی شماره ۵

قرعه‌کشی شماره ۵ در تاریخ ۲۹ تیر ۹۲ انجام شد و سه نفر از خریداران شارژ از سامانه کارتی، برنده شارژ ۲۰۰۰ تومانی شدند. کد شارژ به تلفن و ایمیل این کاربران فرستاده شد: ۰۹۳۹***۸۰۲۶ ۰۹۱۲***۰۶۳۱ ۰۹۱۹***۲۹۵۴ برای شرکت در قرعه‌کشی باید هم ایمیل و هم شماره همراه خود را در هنگام خریدن شارژ درست […]

برندگان قرعه‌کشی هفتگی شماره ۴

قرعه‌کشی شماره ۴ در تاریخ ۲۲ تیر ۹۲ انجام شد و سه نفر از خریداران شارژ از سامانه کارتی، برنده شارژ ۲۰۰۰ تومانی شدند. کد شارژ به تلفن و ایمیل این کاربران فرستاده شد: ۰۹۱۹***۶۶۹۵ ۰۹۳۷***۰۹۷۶ ۰۹۱۹***۳۶۹۳ برای شرکت در قرعه‌کشی باید هم ایمیل و هم شماره همراه خود را در هنگام خریدن شارژ درست […]

برندگان قرعه‌کشی هفتگی شماره ۳

قرعه‌کشی شماره ۳ در تاریخ ۱۵ تیر ۹۲ انجام شد و سه نفر از مشتریان کارتی، برنده شارژ ۲۰۰۰ تومانی شدند. کد شارژ به تلفن و ایمیل این کاربران فرستاده شد: ۰۹۱۳***۳۳۹۱ ۰۹۳۵***۳۹۳۶ ۰۹۳۶***۰۲۲۷  برای خرید شارژ و شرکت در قرعه‌کشی اینجا کلیک کنید.

برندگان قرعه‌کشی هفتگی شماره ۲

قرعه‌کشی شماره ۲ در تاریخ ۸ تیر ۹۲ انجام شد و سه نفر از خریداران شارژ از سامانه کارتی، برنده شارژ ۲۰۰۰ تومانی شدند. کد شارژ به تلفن و ایمیل این کاربران فرستاده شد: ۰۹۳۵***۹۱۰۶ ۰۹۱۵***۵۲۱۴ ۰۹۳۸***۵۸۷۵ برای خرید شارژ و شرکت در قرعه‌کشی اینجا کلیک کنید

برندگان قرعه کشی هفتگی شماره ۱

قرعه‌کشی شماره ۱ در تاریخ ۱ تیر ۹۲ انجام شد و سه نفر از خریداران شارژ از سامانه کارتی، برنده شارژ ۲۰۰۰ تومانی شدند. کد شارژ به تلفن و ایمیل این کاربران فرستاده شد: ۰۹۳۶***۱۳۶۷ ۰۹۱۳***۱۳۶۵ ۰۹۳۸***۴۴۴۶ برای خرید شارژ و شرکت در قرعه‌کشی اینجا کلیک کنید