قیمت و خرید سیم کارت همراه اول

قیمت و خرید سیم کارت همراه اول

در این پست قصد داریم انواع و نحوه خرید سیم کارت همراه اول را برای شما شرح بدهیم. بر اساس نوع نیاز و نحوه مصرف شما سیم کارت همراه اول در سه نوع دائمی، اعتباری و یوسیم در اختیار شما قرار داده شده‌اند. علاوه بر خرید آنلاین، با مراجعه حضوری به مراکز فروش و خدمات و یا نمایندگی‌ها نیز می‌توانید نسبت به خرید سیم کارت همراه اول مورد نظر خود اقدام کنید.

خرید سیم کارت همراه اول

سیم کارت دائمی همراه اول

خرید سیم کارت همراه اول دائمی

۱. طرح تقسیط شش‌ماهه سیم‌کارت‌‌های دائمی همراه اول

جهت ثبت نام در این طرح مشترکان می‌توانند پس از مراجعه به دفاتر یا فروشگاه‌های همراه اول، نسبت به خرید سیم کارت همراه اول به مبلغ ۲۰ هزار تومان اقدام نمایند. سپس با پرداخت مبلغ ۲۶،۸۰۰ تومان سیم کارت را فعال نموده و باقیمانده وجه آن را در ۶ قسط ۲۰ هزار تومانی پرداخت نمایند.

نحوه دریافت اطلاعات از میزان اقساط پرداخت شده و مابقی اقساط به این صورت است که پیامک‌‌های پرداخت اقساط در زمان سررسید (پیامک اطلاع‌رسانی به مشترک با سرشماره ۶۳۵۰۰۵)، ۷۲ ساعت قبل از سر رسید اقساط، جهت یادآوری و پرداخت آن از سوی سیستم ارسال می‌گردد. همچنین از طریق دفاتر خدمات مشتریان و سیستم‌‌های دفاتر قابل پیگیری است.

در صورت عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر، خط قطع کامل و جهت وصل می بایست کلیه اقساط معوقه به صورت یکجا پرداخت گردد. در صورت عدم تسویه پس از ۳ ماه، خط تخلیه می‌گردد. چنانچه تا ۶ ماه پس از تخلیه مبالغ بدهی پرداخت نگردد، خط عودت و غیر قابل استرداد می‌گردد.

نحوه پرداخت اقساط
قیمت مصوب سیم کارت ودیعه‌دارقیمت خرید بستهباقیمانده مبلغ سیم کارتپیش پرداختتعداد اقساطمبلغ هر قسط
۱،۶۶۸،۰۰۰ ریال۲۰۰،۰۰۰ ریال۱،۴۶۸،۰۰۰ریال۲۶۸،۰۰۰ ریال۶۲۰۰،۰۰۰ ریال

خرید سیم کارت همراه اول دائمی به صورت آنلاین با شرایط تقسیطی

پس از اجرای طرح فروش اقساطی شش‌ماهه سیم کارت‌‌های بسته‌بندی شده که از سال ۹۴ آغاز شده بود، جهت تسهیل خرید سیم کارت همراه اول دائمی، خدمت جدیدی توسط این اپراتور ارائه شده است. این خدمت امکان دسترسی مشترک در کلیه دفاتر مشترکان فروشگاه‌‌های همراه اول به سیم کارت‌‌های دائمی و بهره مندی از قیمت مصوب و تقسیط وجه بدون دریافت مبلغ اضافه و دریافت مدارک ضمانت پرداخت اقساط (چک یا سفته) را مهیا می‌نماید.

جهت ثبت نام در این طرح مشترکان می‌توانند پس از مراجعه به دفاتر یا فروشگاه‌های همراه اول نسبت به انتخاب یکی از انواع سیم کارت‌های دائمی سپرده‌دار یا بدون سپرده اقدام نموده، وجه ثبت نام را با شرایطی که که در جداول زیر توضیح داده می‌شود، تقسیط نماید.

در زمان سررسید (پیامک اطلاع‌رسانی به مشترک با سرشماره ۶۳۵۰۰۵)، ۷۲ ساعت قبل از سر رسید اقساط، جهت یادآوری و پرداخت آن از سوی سیستم ارسال می‌گردد. همچنین از طریق دفاتر خدمات مشتریان و سیستم‌‌های دفاتر قابل پیگیری است. در صورت عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر، خط قطع کامل و جهت وصل می‌بایست کلیه اقساط معوقه به صورت یکجا پرداخت گردد. در صورت عدم تسویه پس از ۳ ماه، خط تخلیه می‌گردد. چنانچه تا ۶ ماه پس از تخلیه مبالغ بدهی پرداخت نگردد، خط عودت و غیر قابل استرداد می‌گردد.

سیم کارت‌‌های ثبت نام به روز بدون سپرده
قیمت سیم کارتپیش پرداختباقیمانده مبلغ سیم کارتتعداد اقساطمبلغ هر قسطپرداخت به دفتر بابت کارمزد
۱،۳۰۸،۰۰۰ریال۲۷۸،۰۰۰ ریال۱،۰۲۰،۰۰۰ریال۶ قسط۱۷۰،۰۰۰ ریال۱۰،۰۰۰ ریال
سیم کارت‌‌های ثبت نام به روز با سپرده
قیمت سیم کارتپیش پرداختباقیمانده مبلغ سیم کارتتعداد اقساطمبلغ هر قسطپرداخت به دفتر بابت کارمزد
۱،۶۶۸،۰۰۰ ریال۳۹۸،۰۰۰ ریال۱،۲۶۰،۰۰۰ ریال۶ قسط۲۱۰،۰۰۰ریال۱۰،۰۰۰ ریال

۲. طرح تقسیط ۳۶ ماهه سیم‌کارت‌‌های دائمی همراه اول

پس از اجرای طرح فروش قسطی شش‌ماهه، جهت تسهیل خرید سیم کارت همراه اول دائمی، این اپراتور طرح جدیدی را پیشنهاد می‌کند که از ابتدای آذرماه ۱۳۹۴ آغاز شده و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. مشترکانی که تا کنون سیم کارت دائمی همراه اول نداشته‌اند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر یا فروشگاه‌های همراه اول نسبت به خرید سیم کارت به مبلغ ۲۰ هزار تومان اقدام نمایند. سپس با پرداخت مبلغ ۲۰،۸۰۰۰ تومان سیم کارت را فعال نموده و باقیمانده وجه سیم کارت (قیمت کل سیم کارت ۱۶۶،۸۰۰ تومان می‌باشد) را به صورت اقساط ۳۶ شش‌ماهه به مبلغ هر قسط ۳،۵۰۰ تومان پرداخت نمایند.

نحوه دریافت اطلاعات از میزان اقساط پرداخت شده و مابقی اقساط به این صورت است که پیامک‌‌های پرداخت اقساط در زمان سررسید (پیامک اطلاع‌رسانی به مشترک با سرشماره ۶۳۵۰۰۵)، ۷۲ ساعت قبل از سر رسید اقساط، جهت یادآوری و پرداخت آن از سوی سیستم ارسال می‌گردد. همچنین از طریق دفاتر خدمات مشتریان و سیستم‌‌های دفاتر قابل پیگیری است. در صورت عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر، خط قطع کامل و جهت وصل می بایست کلیه اقساط معوقه به صورت یکجا پرداخت گردد. در صورت عدم تسویه پس از ۳ ماه، خط تخلیه می‌گردد. چنانچه تا ۶ ماه پس از تخلیه مبالغ بدهی پرداخت نگردد، خط عودت و غیر قابل استرداد می‌گردد.

نحوه پرداخت اقساط
قیمت مصوب سیم کارت ودیعه دارقیمت خرید بستهباقیمانده مبلغ سیم کارتپیش پرداختتعداد اقساطمبلغ هر قسط
۱،۶۶۸،۰۰۰ ریال۲۰۰،۰۰۰ ریال۱،۴۶۸،۰۰۰ ریال۲۰۸،۰۰۰ ریال۳۶ قسط۳۵،۰۰۰ ریال

خرید سیم کارت همراه اول دائمی به صورت آنلاین با شرایط تقسیطی

پس از اجرای طرح فروش قسطی ۳۶ ماهه سیم کارت‌‌های بسته‌بندی شده، جهت تسهیل خرید سیم کارت‌‌‌های دائمی، همراه اول خدمت جدید در ارائه طرح‌‌های فوق راه‌اندازی نموده است. این خدمت امکان دسترسی مشترک در کلیه دفاتر مشترکان فروشگاه‌‌های همراه اول به سیم کارت‌‌های دائمی و بهره مندی از قیمت مصوب و تقسیط وجه بدون دریافت مبلغ اضافه و دریافت مدارک ضمانت پرداخت اقساط (چک یا سفته) را مهیا می‌نماید.

جهت خرید سیم کارت همراه اول در این طرح، مشترکانی که تا کنون سیم کارت دائمی همراه اول نداشته‌اند می‌توانند با مراجعه به دفاتر یا فروشگاه‌های همراه اول نسبت به انتخاب یکی از انواع سیم کارت‌های دائمی سپرده‌داریا بدون سپرده اقدام نموده، وجه ثبت نام را با شرایطی که که در جداول زیر توضیح داده می‌شود، تقسیط نماید.

نحوه پرداخت اقساط

خرید سیم کارت همراه اول ثبت نام به روز بدون سپرده
قیمت مصوب سیم کارتپیش پرداختباقیمانده مبلغ سیم کارتتعداد قسطمبلغ هر قسطپرداخت به دفتر بابت کارمزد
۱،۳۰۸،۰۰۰ ریال۲۱۸،۰۰۰ ریال۱،۰۸۰،۰۰۰ ریال۳۶قسط۳۰،۰۰۰ ریال۱۰،۰۰۰ ریال
خرید سیم کارت همراه اول ثبت نام به روز با سپرده
قیمت مصوب سیم کارتپیش پرداختباقیمانده مبلغ سیم کارتتعداد قسطمبلغ هر قسطپرداخت به دفتر بابت کارمزد
۱،۶۶۸،۰۰۰ ریال۳۲۶،۰۰۰ ریال۱،۳۳۲،۰۰۰ ریال۳۶قسط۳۷،۰۰۰ ریال۱۰،۰۰۰ ریال

همراه اول در راستای رضایتمندی مشترکان در جهت شفاف کردن نرخ مکالمات اقدام به یکسان‌سازی تعرفه ها نموده است. با اجرای این طرح پیچیدگی‌‌های تعرفه مکالمات مشترکان دائمی و اعتباری مرتفع شده و محاسبه میزان کارکرد برای مشترکان بسیار ساده خواهد شد. جزئیات طرح یکسان سازی تعرفه‌‌های مکالمه به شرح جدول ذیل است:

ردیفمکالمهتعرفه هر دقیقه مکالمه (ریال)
۱همراه اول دائمی به تلفن ثابت۵۷۰
۲همراه اول دائمی به همراه اول۵۷۰
 • معیار محاسبه تعرفه یک تماس بر اساس ثانیه می‌باشد، به عنوان مثال هزینه یک تماس ۳۰ ثانیه‌ای همراه اول دائمی به تلفن ثابت برابر ۲۸۵ ریال خواهد بود.
 • فعالسازی طرح یکسان‌سازی تعرفه ها بصورت اتوماتیک برای مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول صورت می‌پذیرد و مشترکان نیاز به هیچگونه اقدامی در این خصوص نخواهند داشت.
 • هزینه جابجایی در کل شبکه همراه اول حذف خواهد شد.
 • هزینه تعرفه‌های زمان اوج ترافیک و زمان غیر اوج ترافیک حذف خواهد شد.
 • هزینه‌‌های بین شهری و بین استانی حذف خواهد شد.
 • تعرفه مکالمات بین‌الملل همچنان بصورت قبل بوده و تغییر نکرده است.
 • تعرفه مکالمه با دیگر اپراتورها تغییر نکرده و به صورت جدول ذیل خواهد بود:
ردیفمکالمهتعرفه هر دقیقه مکالمه (ریال)
۱همراه اول دائمی به ایرانسل یا رایتل۶۲۵

سایر خدمات

 نوع سرویستعرفه
 پیام کوتاهSMS پیام کوتاه فارسی:۸۹ ریال به ازای هرپارت
پیام کوتاه انگلیسی: ۲۲۲ ریال به ازای هر پارت
تعرفه عادی نوترینو
نوع سیم کارتتعرفه هر کیلوبایت تبادل اطلاعات تعرفه هر کیلوبایت تبادل اطلاعات در سایت‌‌های منتخب داخلی*
سیم کارت دائمی۰.۴ ریال۰.۲ ریال
سیم کارت اعتباری۰.۶ ریال۰.۳ ریال

 

سیم کارت اعتباری همراه اول

سیم‌کارت‌‌های اعتباری به آن دسته از سیم کارت‌هایی اطلاق می‌شود که میزان مکالمات قابل انجام با آنها، بستگی به اعتبار خریداری شده از طریق خرید کارت شارژ و یا روش‌‌های اعلام شده توسط مشترک دارد. بنابراین مشترک ابتدا کارت شارژ موردنظر خود را خریداری نموده و پس از شارژ سیم کارت، از تلفن همراه خود استفاده می‌نماید. تعداد ثبت نام سیم کارت اعتباری برای هر متقاضی ۱۰ عدد است و واگذاری به روز و بر اساس ظرفیت شبکه و امکانات فنـی در هر استان به صورت مجزا صورت می‌پذیرد.

وضعیت سیم کارت اعتباری

وضعیت سیم کارت اعتباری
وضعیت سیم کارتحداکثر مهلت زمانیقابلیت‌ها و امکاناتامکان انتقال مانده اعتبار به وضعیت جدید در صورت شارژ مجدد سیم کارت
استفاده نشدهدر صورت عدم فعالسازی سیم کارت توسط مشترک، اعتبار زمانی تلفن همراه پس از ۶ ماه وارد مرحله فعال می‌گرددامکان استفاده از سیم کارت وجود ندارد و سیم کارت باید ایتدا فعال گردد
فعالبستگی به نوع شارژ داردتمام سرویس‌ها و قابلیت‌های تلفن همراهدارد
یکطرفه۲ ماهدریافت تماس و پیام کوتاهدارد
غیر فعال۱۲ ماهصرفا تماس با مرکز کمک‌های اضطراریندارد
سلب امتیاز

تعرفه خدمات

الف- مکالمه

همراه اول در راستای رضایتمندی مشترکان در جهت شفاف کردن نرخ مکالمات اقدام به یکسان‌سازی تعرفه‌ها نموده است. با اجرای این طرح پیچیدگی‌‌های تعرفه مکالمات مشترکان دائمی و اعتباری مرتفع شده و محاسبه میزان کارکرد برای مشترکان بسیار ساده خواهد شد. جزئیات طرح یکسان سازی تعرفه‌‌های مکالمه به شرح جدول زیر است:

ردیفنوع مکالمهتعرفه هر دقیقه مکالمه (ریال)
 ۱همراه اول اعتباری به تلفن ثابت۶۷۰
۲همراه اول اعتباری به همراه اول ۶۷۰
 • معیار محاسبه تعرفه یک تماس بر اساس ثانیه است، به عنوان مثال هزینه یک تماس ۳۰ ثانیه‌ای همراه اول اعتباری به تلفن ثابت برابر ۳۳۵ ریال خواهد بود.
  • فعالسازی طرح یکسان سازی تعرفه ها به صورت اتوماتیک برای مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول صورت می پذیرد و مشترکان نیاز به هیچگونه اقدامی در این خصوص نخواهند داشت.
  • هزینه جابجایی در کل شبکه همراه اول حذف خواهد شد.
  • هزینه تعرفه‌های زمان اوج ترافیک و زمان غیر اوج ترافیک حذف خواهد شد.
  • هزینه‌‌های بین شهری و بین استانی حذف خواهد شد.
  • تعرفه مکالمات بین‌الملل همچنان به صورت قبل بوده و تغییر نکرده است.
  • تعرفه مکالمه با دیگر اپراتورها تغییر نکرده و به صورت جدول زیر خواهد بود:
ردیفنوع مکالمهتعرفه هر دقیقه مکالمه (ریال)
 ۱همراه اول اعتباری به ایرانسل یا رایتل۹۳۷

ب- جدول تعرفه‌‌های سرویس ویژه

نوع سرویستعرفه
پیام کوتاه
(SMS)
فارسی۱۱۶ ریال به ازای هر صفحه
انگلیسی۲۷۴ ریال به ازای هر صفحه

ج- جدول تعرفه خدمات

جدول تعرفه خدمات
نوع خدمات تعرفه (ریال)
تعویض سیم کارت۵۰۰۰۰
تغییر مالکیت۲۰۰۰۰
تغییر آدرس۲۵۰۰۰
وصل به تقاضای مشترک۲۵۰۰۰
تغییر وضعیت IDLE به ACTIVEرایگان
خروج از لیست سیاه۱۰۰۰۰

د- تعرفه عادی نوترینو

تعرفه عادی نوترینو
نوع سیم کارتتعرفه هر کیلوبایت تبادل اطلاعات تعرفه هر کیلوبایت تبادل اطلاعات در سایت‌‌های منتخب داخلی*
سیم کارت دائمی۰.۴ ریال۰.۲ ریال
سیم کارت اعتباری۰.۶ ریال۰.۳ ریال

خرید سیم کارت همراه اول اعتباری

ثبت نام حضوری

شرایط و مدارک موردنیاز

 • مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی
 • تکمیل فرم ثبت نام و تحویل مدارک مورد نیاز
 • ارائه اصل و تصویر کارت ملی
 • پرداخت ۱۰۰۰۰ ریال به صورت نقدی بابت دریافت قبض ثبت نام
 • اخذ فبض پرداخت وجه (۹۰۰۰۰ ریال)
 • پرداخت وجه
 • ارائه اصل قبض پرداخت شده به دفتر خدمات ارتباطی
 • دریافت سیم کارت فعال و برگه مشخصات ممهور به مهر دفتر خدمات ارتباطی
 • اشخاص حقوقی: معرفی نماینده شرکت، اصل و تصویر کارت ملی نماینده، روزنامه رسمی

ثبت نام غیرحضوری

شرایط و مدارک موردنیاز

 • مراجعه متقاضی به سایت ثبت نام سیم کارت پرتال همراه اول و انتخاب منوی ثبت نام سیم کارت اعتباری
 • ثبت اطلاعات فردی و پرداخت مبلغ از طریق اینترنت (با استفاده ازکارت عضو شتاب)، اخذ شماره سریال ثبت نام و کد فعالسازی
 • مراجعه متقاضی به دفاتر خدمات ارتباطی شهر محل واگذاری (در فرم ثبت نام غیرحضوری توسط متقاضی انتخاب گردیده و سیم کارت واگذار شده در آن شهر قابل تحویل خواهد بود) و ارائه شماره سریال و کد فعالسازی و مدارک موردنیاز (اصل و تصویر کارت ملی)
 •  دریافت سیم کارت فعال و برگه مشخصات ممهور به مهر دفترخدمات ارتباطی

فعالسازی سیم کارت

 • پس از برقراری اولین ارتباط (تماس یاارسال پیام کوتاه) سیم کارت فعال می‌گردد.

شارژ سیم کارت اعتباری

افزایش اعتبار: افزایش اعتبار به دو روش حضوری و غیر حضوری صورت می گیرد:

حضوری:

الف – خرید شارژ از طریق دستگاه خودپرداز بانکها و POS فروشگاهها

ب- از طریق نمایندگیها و فروشگاه‌های مجاز کارت شارژ
ج- از طریق دستگاه‌های وب کیوسک نصب شده در اماکن عمومی پرتردد

غیرحضوری :

الف- Top Up (شارژ خودکار): از طریق مراجعه به  پرتال همراه اول و عاملین مجاز انجام میگردد بدین صورت که مشترک پس از ورود به بخش سایت فروش شارژ پرتال همراه اول، مبلغ مورد نیاز خود را برای شارژ انتخاب نموده و پس از پرداخت مبلغ شارژ به صورت اینترنتی(باستفاده ازکارت عضوشتاب)، سیم کارت اعتباری به صورت مستقیم و بدون نیاز به مشاهده و وارد نمودن رمز شارژ در گوشی، شارژ خواهد شد.

نکته: مشترکان تلفن همراه اعتباری که از طریق پرتال همراه اول اقدام به افزایش اعتبار اقدام نمایند، میتوانند از ۵% تخفیف ویژه این پرتال استفاده نمایند.

ب- از طریق مراجعه به عاملین مجاز فروش شارژ

ج- IVR (تماس با مرکز پاسخگویی به شماره ۹۹۹۰)

استفاده از سیستم پاسخگوی خودکار (IVR)

مشترکان می‌توانند از طریق سیم کارت اعتباری با شماره ۴۴۴ تماس و از باقیمانده اعتبار تلفن همراه خود اطلاع یابند.
با استفاده از رمز شارژ دریافتی، دستور زیر را در گوشی وارد نمائید :
Send یا Ok یا دکمه سبز # شماره رمز شارژ # * ۱۴۰ *
با اجرای دستور فوق سیم کارت به میزان اعتبار خریداری شده شارژ خواهد شد.

مدت اعتبار شارژ

مدت اعتبار شارژ سیم کارت اعتباری همراه اول
انواع شارژ (ریالی)مبلغ شارژ (ریال)مالیات ارزش افزودهمهلت اعتبار (ماه)
۱،۰۰۰،۰۰۰۹۱۷،۴۳۱۸۲،۵۶۹۱۲
۵۰۰،۰۰۰۴۵۸،۷۱۶۴۱،۲۸۴۱۲
۲۰۰،۰۰۰۱۸۳،۴۸۶۱۶،۵۱۴۱۲
۱۰۰،۰۰۰۹۱،۷۴۳۸،۲۵۷۱۰
۵۰،۰۰۰۴۵،۸۷۲۴،۱۲۸۵
۲۰،۰۰۰۱۸،۳۹۴۱،۶۵۱۲
۱۰،۰۰۰۹،۱۷۴۸۲۶۱

یوسیم

با راه‌اندازی شبکه نسل ۴ همراه اول در بهار ۱۳۹۴، مشترکین تلفن همراه و کاربران خدمات باند پهن همراه اول می‌توانند از اینترنت نوترینو نسل چهارم (شبکه LTE) و سرعت بالای این سرویس بهره ‌مند شوند. سرعت این سرویس بسته به میزان فاصله مشترک از آنتن تا چهار برابر بیشتر از سرعت نسل سوم است.

با استفاده از این سرویس امکان دریافت و مشاهده فایل‌های ویدئویی با کیفیت HD، بازی­های آنلاین بدون تاخیر زمانی، استفاده همزمان برای چند کاربر بدون کاهش کیفیت خدمات، استفاده از برنامه‌های کاربردی و محصولات و خدمات مبتنی بر اینترنت با سهولت و کیفیت فوق العاده فراهم خواهد شد. همچنین با استفاده از مودم‌های نسل چهارم تعداد افراد بیشتری می‌توانند از یک سرویس اینترنت استفاده کنند.

سیم کارت نسل چهارم (USIM) همراه اول

ایرانسلی‌ها! رایتلی‌ها!
لطفا این کد را شماره‌گیری کنید:
*۷۸۹*۹۹۹#
با شماره‌گیری این کد، بدون نیاز به اینترنت، بدون نیاز به وارد کردن کد شارژ و روی هر نوع گوشی، سیم کارت ایرانسل یا رایتل خود را شارژ کنید. همین الان امتحانش کنید. به دوستاتونم بگید!