تعیین حد نصاب کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطاتت رادیوییکمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکان بدهکار تلفن ثابت و تلفن همراه را تصویب کرد. با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، حد نصاب کارکرد خطوط تلفن بدون ودیعه و تضمین پرداخت، برای تلفن ثابت ۲۰۰ هزار ریال، تلفن همراه ۳۰۰ هزار ریال و برای تلفن ثابت و همراه دارای ودیعه و تضمین، ۸۰ درصد مبلغ ودیعه یا تضمین تعیین شده است.

این مصوبه که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اپراتورهای ثابت و همراه ابلاغ خواهد شد، به‌منظور ایجاد شفافیت بیشتر در روابط بین ارائه‌کنندگان خدمات تلفن ثابت و همراه و مشترکان آنها، ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در نحوه برخورد اپراتورها با مشترکان بدهکار و حفظ حقوق هر دو ذینفع، تدوین شده است.

در این دستورالعمل، نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکان بدهکار تلفن ثابت و همراه، فرایند و شرایط اعمال محدودیت، قطع ارتباط، سلب امتیاز و حد نصاب کارکردی که براساس آن یک مشترک بدهکار محسوب می‌شود، تعریف شده است. بر این اساس خطوط تلفن به سه دسته «تلفن پس پرداخت بدون ودیعه و تضمین پرداخت»، «تلفن پس پرداخت دارای ودیعه» و «تلفن پس پرداخت دارای تضمین پرداخت» تقسیم می‌شود. «تلفن پس پرداخت بدون ودیعه و تضمین پرداخت» خط تلفنی است که مشترک در زمان ثبت‌نام فقط هزینه اتصال، مالیات و عوارض را پرداخت کرده و فاقد ودیعه و تضمین پرداخت نزد دارنده پروانه است. «تلفن پس پرداخت دارای ودیعه»، خط تلفنی است که مشترک در زمان ثبت‌نام علاوه بر هزینه اتصال، مالیات و عوارض، ودیعه را نیز به دارنده پروانه پرداخت کرده است. «تلفن پس پرداخت دارای تضمین پرداخت» خط تلفنی است که مشترک در زمان ثبت‌نام علاوه بر هزینه اتصال، مالیات و عوارض، تضمین پرداخت را نیز به دارنده پروانه پرداخت کرده است.

ایرانسلی‌ها! رایتلی‌ها!
لطفا این کد را شماره‌گیری کنید:
*۷۸۹*۹۹۹#
با شماره‌گیری این کد، بدون نیاز به اینترنت و بدون کد شارژ، سیم‌کارت خودتون یا اطرافیانتون رو شارژ کنید یا بسته اینترنت بخرید. همین الان امتحانش کنید! به دوستاتونم بگید!

در مصوبه نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکان بدهکار، حدنصاب کارکرد خطوط تلفن پس پرداخت بدون ودیعه و تضمین پرداخت، برای تلفن ثابت ۲۰۰ هزار ریال و تلفن همراه ۳۰۰ هزار ریال بود. برای تلفن ثابت و همراه در خطوط پس پرداخت دارای ودیعه، حدنصاب کارکرد ۸۰ درصد مبلغ ودیعه تعیین شده است. هم‌چنین برای خطوط تلفن ثابت و همراه پس پرداخت دارای تضمین پرداخت، ۸۰ درصد مبلغ تضمین پرداخت به عنوان حدنصاب کارکرد تعیین شده است.

نحوه برخورد دارنده پروانه با مشترکان بدهکار نیز به این صورت تعیین شده که اگر کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس پرداخت بدون ودیعه و تضمین پرداخت، در هر زمان به حدنصاب کارکرد برسد، دارنده پروانه ابتدا باید نسبت به اطلاع‌رسانی به مشترک و تعیین مهلت حداقل ۲۴ ساعت جهت پرداخت، اقدام کند که درصورت عدم پرداخت مبلغ کارکرد تا پایان مهلت مقرر، دارنده پروانه مجاز است خط تلفن مشترک بدهکار را براساس جزئیات مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قطع کند. حال اگر کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس پرداخت دارای ودیعه یا تضمین پرداخت، در هر زمان به حدنصاب کارکرد برسد، دارنده پروانه پس از اطلاع‌رسانی و تعیین مهلت حداقل ۷۲ ساعت برای پرداخت مبلغ کارکرد، درصورت عدم پرداخت مبلغ کارکرد، می‌تواند خط تلفن مشترک بدهکار را قطع کند.

ایرانسلی‌ها! رایتلی‌ها!
لطفا این کد را شماره‌گیری کنید:
*۷۸۹*۹۹۹#
با شماره‌گیری این کد، بدون نیاز به اینترنت و بدون کد شارژ، سیم‌کارت خودتون یا اطرافیانتون رو شارژ کنید یا بسته اینترنت بخرید. همین الان امتحانش کنید! به دوستاتونم بگید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *